Det er så synd for farmand (1968)

在线播放

很抱歉,我们的机器正在搜集可靠的播放资源,找到后我们将第一时间展示在这里。

下载资源

很抱歉,我们的机器正在搜集可靠的下载资源,找到后我们将第一时间展示在这里。
Det er så synd for farmand (1968)
导演
Ebbe Langberg
编剧
Peer Guldbrandsen / Børge Slot / Lilly Slot
主演
Ghita Nørby / Vivi Bach / Ebbe Langberg / Jesper Langberg / Hans W. Petersen
类型
喜剧
地区
丹麦
语言
丹麦语
上映日期
1968-07-19  (1968年)
片长
87分钟
相关链接
IMDB链接   豆瓣链接
直接在微信上输入片名就能搜电影啦,小伙伴们快来试一试吧!
看个片二维码

打开微信,点击底部的 "发现",使用 "扫一扫" 即可关注我们